Konstytucyjne obowiązki obywateli

date Listopad 7th, 2011 | commenet No Comments

Konstytucyjne obowiązki obywateli znajdują swe rozwinięcie w ustawach zwykłych. Większość bodaj ustaw nakłada jakieś obowiązki na obywateli, a każda z nich ma ścisły związek z ustalonym w art. 90 Konstytucji obowiązkiem przestrzegania Konstytucji i ustaw. W szczególności należy wskazać tu na takie ustawy, jak: kodeks pracy, regulujący m. in. problematykę obowiązków pracowników kodeks karny, regulujący m. in. odpowiedzialność obywateli za czyny polegające na naruszeniu własności społecznej lub na braku troski o jej ochronę, dalej za czyny polegające na braku czujności wobec wrogów narodu i na niezachowaniu tajemnicy państwowej oraz za czyny, które Konstytucja określa jako zdradę Ojczyzny, tj. szpiegostwo, osłabianie sił zbrojnych i przejście na stronę wroga ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, regulującą w sposób szczegółowy obowiązki różnych kategorii obywateli w zakresie obrony Ojczyzny i służby wojskowej, jak też formy ich realizacji w okresie pokoju, w razie wprowadzenia stanu bezpośredniego zagrożenia państwa oraz w czasie wojny. Wskazane ustawy w omawianym względzie s-ą ściśle związane z postanowieniami Konstytucji.


Możliwość komentowania jest wyłączona.